بازداشت مدافع حرم فاطمیون در هتل سوریه! + عکس

بازداشت مدافع حرم فاطمیون در هتل سوریه! + عکس


مدافع حرم فاطمیون شهید محمدجعفر حسینی

ماموریتش یک ماهه بود و به ما گفته بود می رویم آشپزخانه. خب در آن یک ماه با بچه‌های فاطمیون و ابوحامد آشنا می شود. وقتی آمد ایران، یک ماه در اینجا ماند. این یک ماه خیلی سخت بود…

بازداشت مدافع حرم فاطمیون در هتل سوریه! + عکس
شهید حسینی در کنار شهید توسلی (ابوحامد)منبع