اگر دنبال زیست ذهنی هستید «بدون مرز» را بخوانید/جلد دوم بدون مرز منتشر می‌شود/شهید چمران متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است