اولین تصاویر از سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه بعد از ابلاغ کیفرخواست

اولین تصاویر از سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه بعد از ابلاغ کیفرخواست