اولین افغانستانی که خونش در راهیان‌نور ریخته شد! + عکس

اولین افغانستانی که خونش در راهیان‌نور ریخته شد! + عکس