هسته اولیه شورای انقلاب چگونه شکل گرفت؟

هسته اولیه شورای انقلاب چگونه شکل گرفت؟


به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، کانال تلگرامی مرکز اسناد انقلاب اسلامی نوشت: در ۲۲ دی ۵۷، موجودیت «شورای انقلاب» اعلام شد، اما هسته اولیه این شورا در اوایل آبان تشکیل شده بود. به روایت آیت‌الله بهشتی، امام خمینی یک‌ گروه‌ پنج‌ نفره‌ را تعیین کرده و فرمودند: «این‌ گروه‌ پنج‌ نفری‌ درباره‌ مسائل‌ تصمیم‌ بگیرد و به‌ وسیله‌ تلفن‌ یا مسافر اطلاع‌ بدهد تا من‌ در جریان ‌باشم‌.» این پنج نفر عبارت بودند از: آقایان بهشتی، مطهری‌، ‌هاشمی‌ رفسنجانی‌، باهنر و موسوی‌ اردبیلی‌. امام‌ ‌مهم‌ترین‌ مأموریت‌ این‌ هسته‌ پنج‌ نفره‌ را مطالعه‌ درمورد مدیریت‌ آینده‌ کشور قراردادند تا «کیفیت‌ کار و افراد مفید و متناسب‌ با انقلاب‌ اسلامی‌ را نیز معرفی‌ کنند.» سپس آیت‌الله مطهری‌ خدمت‌ امام‌ می‌رسند و پیشنهاد می‌دهند «خوب‌ است‌ نام‌ این‌ گروه‌ را شورای‌ انقلاب‌ بگذاریم» که‌ مورد موافقت‌ امام‌خمینی‌ قرار می‌گیرد. در همین‌ زمان‌ بود که‌ حضرات آیات خامنه‌ای، طالقانی‌ و مهدوی‌کنی‌ نیز به‌ این‌ جمع‌ اضافه شده و هسته اصلی شورای انقلاب را شکل می‌دهند.

منبع این نوشته یک‌سال مبارزه برای سرنگونی رژیم شاه است.

منبع