مراسم تشییع پیکر ۱۵۰ شهید گمنام در تهران

مراسم تشییع پیکر ۱۵۰ شهید گمنام  در تهران