فراخوان دریافت ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان

فراخوان دریافت ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان


همزمان با هفته پژوهش فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، فراخوان دریافت ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده با اولویت برنامه هفتم توسعه را برگزار می‌کند.

به گزارش مجاهدت به نقل ازمشرق، هم‌زمان با هفته پژوهش فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، فراخوان دریافت ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان و خانواده با اولویت برنامه هفتم توسعه را برگزار می‌کند.

این فراخوان با هدف ترسیم الگوی مطلوب مداخله حاکمیت در موضوع زنان و خانواده برگزار می‌شود.

فراخوان دریافت ایده‌های سیاست‌گذارانه در حوزه زنان

بر اساس آنچه دبیرخانه این فراخوان اعلام کرده مهلت ارسال ایده‌ها و طرح‌های پژوهشی تا تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ خواهد بود.منبع