عکس/ بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در صنعاء

عکس/ بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس در صنعاء