طرح/ وصیت حاج قاسم به نیروهای مسلح کشور

طرح/ نیروهای مسلح می‌بایست...