اعلام جزئیات برنامه‌های دومین سالگرد شهادت حاج قاسم

اعلام جزئیات برنامه‌های دومین سالگرد شهادت حاج قاسم